logo

Välkommen till familjen Sommestad's websajter!

Fakta om släkten Sommestad
I dagsläget finns det 30 personer med efternamnet Sommestad i Sverige. Namnet Sommestad är uppkallat efter den vackra sjön Sommen [s'u:men], som ligger på gränsen mellan Östergötland och Småland. Alvar och Evy Persson (född Wirfelt) döpte om sig och sina barn 1962. Ganska snart undrade kusinen Mats om det var OK att han också tog namnet. Mats är son till Alvars äldste bror Bengt. Mats var den enda kusinen som tog namnet Sommestad. Mycket senare kom ytterligare en förfrågan från Ulrika Persson, dotter till Mats Sommestads storebror Lars.

Hur många är de?
Ättlingar till Alvar och Evy, som idag heter Sommestad, är deras barn Gunnar och Lena och Gunnars tre söner (Tjodolf, Teodor och Kristofer). Dessa tre söner har sex barn och tre nuvarande och tidigare fruar som bär namnet Sommestad. Gunnars och Lenas syster Eva har använt namnet Eva Sommestad Holten, och Lenas barn heter inte Sommestad, utan Malmberg. På Mats Sommestads sida finns de övriga. De har ärvt namnet antingen från Mats eller från Lars' dotter Ulrika. Dessutom tycks det finnas Sommestadare i Norge också. Helt andra.


Vad gör de på nätet?

Gunnar märktes tidigt i webbens historia med sitt "e-zine" (1996-2006) med texter om allt och med sitt projekt "The Literary Machine". Han är pensionär sen 2012, sysselsatt med barnbarn, tankar om politik, samhällsvetenskap och AI. Och hanterngen av Parkinsons sjukdom, som tär på den förmodade totala pensionärsfritiden. Hans arbetsliv kan sammanfattas som följer: 20 år som utvecklare av PC-system och 20 år som statstjänsteman, sysselsatt med statistik och prognoser för samhällets utveckling. (1974 - 85 var det fokus på energikris och 2006-2012 gällde det utsläpps-/klimatkris).

Lena är professor i ekonomisk historia och har varit miljöminister och riksdagsledamot (s). Numera är hon landshövding i Hallands län.

Tjodolf är Senior Vice President på det internationellt framgångsrika dataspelsföretaget King med specifikt ansvar för Candy Crush. Han är chef för femhundra medarbetare, som arbetar i olika spelstudios.

Teodor har doktorerat på KTH (A framework and theory for cyber security assessments) och är nu senior forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Kristofer har arbetat många år som programmerare och är CTO och delägare i IT-bolaget Springworks.(Fråga honom om Internet of things.)


Far med 3 söner.

Röhälla. Denna landsändeotypska semesterby som har knutit oss samman.
Röhälla. Denna landsändeotypska semesterby som har knutit oss samman.Läs mer om Sommen hos Naturvårdsverket eller Länstyrelsen Östergötland!
Läs mer om Sommen hos Naturvårdsverket eller Länstyrelsen Östergötland!


Lena S.
© 2016 sommestad.com